---- ปิดการแนะนำ ----


เนื่องจากความไม่เสถียรและปัญหา

ที่ไม่เหมาะจะทำตามได้ทุกคน